คุณประพล ชนะเสนีย์ และกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค


คุณประพล ชนะเสนีย์ และกัลยาณมิตร มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์รักษามะเร็งเม็ดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต