ครอบครัว กิติวัฒนศักดิ์ มอบเงินบริจาค

นายสุวิทย์ – นายคณุตม์ – นางสาวอุไรลักษณ์ กิติวัฒนศักดิ์ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยCovid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย และอ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต