ครอบครัว กาญจนจารี มอบเงินบริจาค

นายพรเสก – ดร.ลาลีวรรณ – นางสาวนฤพร – นางสาวอรยาพร ายพรประเสริฐ กาญจนจารี มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบซาลาเปา จำนวน 2,000 ลูก เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร  รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต