ครอบครัว กมลเนตร ร่วมบริจาคเงิน เพื่อศูนย์พัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ครอบครัว กมลเนตร ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท เพื่อศูนย์พัฒนาการเปลี่ยนอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ คุณวนิดา กมลเนตร โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัตPin It on Pinterest