ครอบครัวเรืองมานะมงคล มอบเงินบริจาค

นายวัฒน์ – นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000,000 ในนาม “คุณแม่อุไร เรืองมานะมงคล” เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งของศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์

Pin It on Pinterest