ครอบครัวเกษมศานต์ มอบ Acrylic Shield

นางวรรณี-นายอนุชา-นางวิมลรัตน์-นายวิชิต-นางจงกล เกษมศานต์ และญาติ มอบ Acrylic Shield จำนวน 310 ชิ้น มูลค่า 640,000 บาท เพื่อใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วย OPD Ward ที่ อาคาร ภปร และอาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต