ครอบครัวเกษมทรงธรรม มอบเงินบริจาค

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 นายเกรียงไกร เกษมทรงธรรม และนางสาวณัฐชลัยย์ เกษมทรงธรรม มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต


[easy-social-share]