ครอบครัวอรรถาพิช บริจาคเครื่องผลิตอากาศและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวอรรถาพิช โดย คุณภัทรภร มิลินทสูต บริจาคเครื่องผลิตอากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงพร้อมระบบให้ความชื้นทางลมหายใจ (High Flow) รุ่น My Airvo 2 จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเพื่อสนับสนุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเป็นผู้แทนคณะนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 28 (วตท.28) สถาบันวิทยาการตลาดทุน มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่นกัน โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อ.พญ.มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต