ครอบครัวสิทธีอมร และผู้ร่วมทำบุญ บริจาคเงิน

ครอบครัวสิทธีอมร และผู้ร่วมทำบุญ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และอุทิศให้คุณแม่หลุยส์ซา เฮเลนา สิทธีอมร โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์