ครอบครัวสนั่นพานิชกุล มอบเงินบริจาค

คุณสุชาดา สนั่นพานิชกุล และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)” ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการพิเศษ และศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถการหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์โรคหัวใจ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต