ครอบครัววานิช มอบเงินบริจาค

นายอภิรักษ์ และนางจันทร์ทิพย์ วานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 1,800,000 บาท โดยแบ่งจัดซื้อเครื่อง PMS Peripheral Magnetic Stimulation จำนวน 1,500,000 บาท ใช้สำหรับรักษาอาการปวดจากโรคระบบประสาท และเป็นค่ายาสำหรับผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 300,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และรศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต