คุณจุฑารัตน์-คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณจุฑารัตน์ – คุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางมาเรียม เพราะสุนทร ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ