ครอบครัวพานิชยานุสนธิ์ มอบเงินบริจาค

นายธนวิตร์ – นางสาวอรกิตติ์ พานิชยานุสนธิ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 550,000 บาท

– เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยหน่วย Medical Oncology ฝ่ายอายุรศาสตร์

– เพื่อสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา

– เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยมี นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศักดิ์ ฝ่ายรังสีวิทยา และนางสาวเนตร์สุวีณ์ เจริญจิตสวัสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต