ครอบครัวธรรมไกรสร มอบเงินบริจาคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

เด็กหญิงขวัญจิรา ธรรมไกรสร และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 13,000 บาท พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ แอลกอฮอล์เจล หน้ากาก Face Shield หน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้านภัยโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต