ครอบครัวตันพิพัฒน์ มอบเงินบริจาค

ครอบครัวตันพิพัฒน์ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และอุทิศให้แก่คุณพ่อประสาร ตันพิพัฒน์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต