ครอบครัวตันติศิริวัฒน์ สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวตันติศิริวัฒน์ และญาติมิตร มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท  จากงานบำเพ็ญกุศลคุณพ่อประวิทย์ ตันติสิริวัฒน์ เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ป้องการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงสมทบกองทุน “ฯพณฯ องคมนตรี ม.ล. ทวีสันต์ ลดาวัลย์” ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ยากไร้ได้มีโอกาสเข้าถึงเวชภัณฑ์และการรักษาทางด้านโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย หัวหน้าสาขาโรคติดเชื้อ รศ.(พิเศษ)นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล ฝ่ายอายุรศาสตร์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต