ครอบครัวฐิติปุญญา มอบรถเข็นผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณพ่อกฤษฎา คุณแม่วรรณา ฐิติปุญญา และครอบครัว มอบรถเข็นผู้ป่วย (wheelchair) จำนวน 20 คัน เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ศาลาทินทัต