ครอบครัวจรรยาสวัสดิ์ มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวจรรยาสวัสดิ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ อ.นพ.นพพล ลีลายุวัฒนกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต