ครบรอบ 22 ปี สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ครบรอบ 22 ปี โดยมี นางนนทิยา แก้วเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ