คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม มอบกล้วยหอมทอง

คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม นำโดย คุณกนิษฐ์ สารสิน และคณะ มอบกล้วยหอมทอง เพชรบุรี จำนวน 10 ลัง เพื่อเป็นกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล รับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564