คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี แก่บุคลากร ที่ได้รับรางวัล บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 และ ประจำปี 2565 ได้แก่

 • ผศ.(พิเศษ)พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน
  รับเข็มอุณาโลมทองคำพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับ 5-8
 • ผศ.(พิเศษ) นพ.สมชาย ปรีชาวัฒน์ หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจ และหลอดเลือด ฝ่ายอายุรศาสตร์
  รับเข็มอุณาโลมทองคำพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับ 5- 8
 • นางสาวมยุรี ปริญญวัฒน์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ พยาบาลระดับ 7 ฝ่ายการพยาบาล
  รับรางวัลบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่นระดับหน่วยงาน พร้อมเกียรติบัตร ประจำปี 2564
 • นางอมลวรรณ เกษก้าน ผู้ช่วยพยาบาล ระดับ 3 ฝ่ายการพยาบาล
  รับเข็มอุณาโลมทองคำพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 กลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับ 1-4
 • นายนิกร ปิยะ ตำแหน่ง คนงานตึกผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล
  รับเข็มอุณาโลมทองคำพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565 กลุ่มลูกจ้างประจำ