คณะผู้บริหารเยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เยี่ยมเยียนบุคลากรภายในเพื่ออวยพรปีใหม่ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และจับฉลากมอบของรางวัลให้กับบุคลากรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565