คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี กับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกเพื่อต้อนรับ คุณภัทิรา วงษ์สำราญ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 19 ที่่ผ่านมา