คณะผู้บริหารบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด มอบน้ำตาลทรายขาว

คณะผู้บริหารบริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด มอบน้ำตาลทรายขาวจำนวน 30 กระสอบ (750 กิโลกรัม) เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติภารกิจท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารอำนวยการ