คณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มอบเงินเยียวยา

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ป.กก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมด้วยนายอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และ ร้อยโท สิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามอบเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 680,000 บาท ให้แก่ Mrs. Irina Khreltova มารดาของเด็กชาย Mikhail Ivanov นักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซียโดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริการ รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564