การอบรมระดับปฏิบัติการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 รศ.นพ. นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง เป็นประธานเปิดการอบรมระดับปฏิบัติการ เรื่องการเบิกใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 1216 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน C