การสัมมนา “ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor)”

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 รศ.นพ.ดร.ม.ล. กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Surveyor)” ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน ชั้น 10 อาคาร สก