การยาสูบแห่งประเทศไทย มอบอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสมฤดี วัฒนาวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย มอบอาหารจำนวน 150 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายสัญญา นักทำนา หัวหน้างานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบ ณ ตึกอำนวยการ