การพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านพัฒนาคุณภาพ และหัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอสรุปผลโครงการการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยแนวคิด Lean ของหน่วยงานบริการทางคลินิค หน่วยงานสนับสนุนบริการและห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 312/2 อาคาร อปร ชั้น 3