การประปานครหลวง มอบเงินบริจาค

การประปานครหลวง (กปน) โดยคุณกวี อารีกุล ผู้ว่าการประปานครหลวง และคุณฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการบริหาร มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต