การบรรยายพิเศษ ภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง ภารกิจใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ พยาบาล บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 312/3 ชั้น 3 อาคาร อปร