การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Audit )

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงาน การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ( Internal Audit ) การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดดูแลผู้ป่วย ( POCT ) ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงจัดให้มีการตรวจติดตามคุณภาพ ภายในการดำเนินงาน POCT ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 22870 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์