กลุ่มแม่ศรีเรือน และบริษัท พีเค.อินโนฟู้ดส์ จำกัด

กลุ่มแม่ศรีเรือน ขาวผ่องฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา และบริษัท พีเค.อินโนฟู้ดส์ จำกัด โดย คุณพินิตย์ ขจรผดุงกิตติ พร้อมด้วยคณะ มอบข้าวต้มปลากะพง ไก่ ฟรีซ-ดราย เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต