กลุ่มเพื่อนมาแตร์ รุ่น 47 มอบ PRPA 3M

ศาสตราธิคุณ นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม และครอบครัว ร่วมกับ คุณปรีชา-คุณนุชนาฎ จันทร์พุ่ม คุณสมิตรา สรสุชาติ คุณคงคา รุ่งโรจน์ คุณศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ คุณปฏิมา ชวลิต คุณสาวิตรี กลัสนิมิ กลุ่มเพื่อนมาแตร์ รุ่น 47 มอบ PRPA 3M จำนวน 2 ชุด เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต