กลุ่มเซ็นทรัล มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณ กลุ่มเซ็นทรัล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 15 เครื่อง รวมมูลค่า 496,665 บาท