กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบผลไม้อินทผลัมสด

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบผลไม้อินทผลัมสด จำนวน 500 กิโลกรัม ให้เป็นขวัญและกำลังแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ศ.(กิตคิคุณ)นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติรับมอบ ณ ศาลาทินทัต