กราบมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 81 ปี ณ พระอุโบสถวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ณ พระอุโบสถวัดธาตุทอง พระอารามหลวง


[easy-social-share]