กราบมุทิตาสักการะพระราชพุทธิมุนี

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระราชพุทธิมุนี ( หม่อมหลวงคิวปิด ปิยวิโรจโน ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ณ วัดบวรนิเวศวิหารPin It on Pinterest