กราบถวายมุทิตาสักการะเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะแด่ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ 79 ปี ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

Pin It on Pinterest