กรมส่งเสริมการเกษตร มอบผลไม้จากจังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำผลไม้จากจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 250 กิโลกรัม มอบเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้านภัย Covid-19 โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)

Pin It on Pinterest