แพทย์ประจำบ้านได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัยในงานประชุม 24th WONCA Europe Conference

WONCA Europe

วันที่ 26-29 มิถุนายน 2562 พญ.บาศมน มโนมัยพิบูลย์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมงานประชุม 24th WONCA Europe Conference ณ กรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย พร้อมกันนี้ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ เรื่อง An Educational Video Intervention to Increase Advance Care Planning in a Geriatric Clinic: A Randomized Controlled Trial และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานระดับ Best Poster