กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หน่วยสุขศึกษา สื่อสารสนเทศ และการสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 โดย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานและปล่อยขบวนรณรงค์ “ลด ละ เลิกบุหรี่” ณ โถงชั้น 1 อาคารจักรพงษ์

ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายการพยาบาล นักศึกษาพยาบาล และอาสายุวกาชาด ร่วมเดินขบวนรณรงค์ “ลด ละ เลิกบุหรี่” ไปยังจุดบริการต่างๆ ของโรงพยาบาล