พิธีทำบุญถวายเพล เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร คุณเพ็ญจันทร์ แจ่มใส หัวหน้าหอผู้ป่วย ภปร ชั้น 13 พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการฝ่ายฯ ณ อาคารหลิ่มซีลั่น ชั้น 2