กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 126 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ในการนี้ หน่วยสุขศึกษา สื่อสารสนเทศ และการสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ และฝ่ายโภชนาการ ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การประเมินไขมันใต้ชั้นผิวหนัง การประเมินส่วนประกอบของร่างกาย (body composition) การตรวจสมรรถภาพของกล้ามเนื้อ และการกินอาหารที่ถูกต้องกับการมีสุขภาพดี