จองเวลาตรวจสุขภาพ

กรุณานัดหมายล่วงหน้า

สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับบริษัท/หน่วยงาน

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีนโยบายลดจำนวนผู้รับบริการ

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคติดเชื้อโควิด–19 


ทางศูนย์ตรวจสุขภาพ ของดให้บริการตรวจสุขภาพชั่วคราว

และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์