หน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด

หน่วยแพทย์ระดับตติยภูมิให้การศึกษา ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ บริการ วินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร

จากสถิติขององค์กรอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก หรือคิดเป็น 31% ของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย สถิติจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า… อัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจของคนไทยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทุกปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับยา ใบนัด และ ใบเจาะเลือด ณ ตึก จุมภฏฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ลดการแออัดของการรอตรวจ รับยา อ่านต่อ..
การรับส่งยา กรณีที่แพทย์โทรศัพท์ติดต่อในสถานการณ์ COVID-19 ผ่าน Chula Care App. อ่านต่อ..
เลือกโปรแกรม Zoom หรือ KCMH Teleclinic ที่ท่านสะดวก เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง อ่านต่อ..