รถเข็น

 

รหัสสินค้า รายละเอียด รูปภาพ ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
DC-00024

รถเข็นทำแผล
1. เป็นรถเข็นทำแผลชนิดมีอ่าง
2. โครงทำด้วยเหล็กสเตนเลส มีพื้น 2 ชั้น
3. ชั้นบนมีที่วางขวดน้ำยาประมาณ 7 ที่ มีที่วางกระปุกสำลี ประมาณ 3 ที่
4. ชั้นล่างมีลิ้นชัก 2 ช่อง
5. มีราวสเตนเลสกั้นกันของหล่น  3 ด้าน ทั้ง 2 ชั้น
6. ติดล้อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ทั้ง 4 ล้อ
7. มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่
8. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 17 X 29 X 32 นิ้ว

 

9,000.00
DC-00025

รถเข็นอาหาร
1. เป็นรถเข็น  3 ชั้น
2. โครงรถทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม
3. มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า  4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ
4. มีด้ามจับเข็นเคลื่อนที่ได้
5. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า  18 X 32 X 32 นิ้ว

  7,700.00
DC-00026

รถเข็นผ้าเปื้อน
1. โครงทำด้วยเหล็กพ่นสี่  บุตาข่ายทั้ง 4 ด้าน
2. พื้นปูด้วยไม้อัดทาชะแล็ก หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
3. ขอบบนของราวกั้นสูงจากพื้นรถไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
4. มีล้อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า  8 นิ้ว จำนวน 3 ล้อ
5. ขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า  26 X 42 นิ้ว

  6,000.00