สถานที่ตั้ง

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ตั้งอยู่ที่ ตึก ภปร. 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


รถโดยสารประจำทาง

สาย 4, 14, 15, 25, 45, 46, 67, 74, 76, 77, 109, 115, 163, 172, 177,16, 21, 50, 47, 50, 76, 77, 141, 504, 505, 507, 514, 547
รถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีศาลาแดง

รถไฟฟ้า MRT : ลงสถานีสีลม