แถลงข่าว : รพ.จุฬาลงกรณ์ ส่องกล้องรักษาผู้ป่วยโรคหืดที่เดียวในประเทศไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวผลสำเร็จส่องกล้องรักษาโรคหืดแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดย นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ กล่าวว่า การรักษาโรคหืดด้วยนวัตกรรมล่าสุด คือ "การจี้หลอดลมด้วยความร้อน" พบว่าลดโอกาสเกิดหอบหืดกำเริบมากครึ่งหนึ่ง ลดการมาพบแพทย์ห้องฉุกเฉินประมาณ 5 เท่า ลดดอกาสการมานอนโรงพยาบาล 73% ทำให้ผู้ป่วยลดการรับประทานยาและฉีดยาได้เป็นเวลานานถึง 5 ปี
new-005

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย