ย้ายคลินิกพิเศษ ภปร 3 ทุกคลินิก ไปทำการ ณ ภปร.9 แทน

เนื่องจากวันที่ 26 มีนาคม 2560  สำนักงานเลขาธิการ แพทยสภาใช้พื้นที่ ภปร.3 ทั้งหมด เพื่อจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงขอย้ายคลินิกพิเศษทั้งหมดของ ภปร 3 ไปเปิดทำการ ภปร 9 แทน  เป็นเวลา 1 วัน
new-003

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย